Mooi en belangrijk: Het Veilige Huis

Nee natuurlijk niet! En daarom is er Het Veilige Huis. Het Veilige Huis is een samenwerkingsverband tussen ouders, vrijwilligers, opleiders en (zorg)instellingen. Door de krachten te bundelen en kennis te delen, willen zij seksuele opvoeding voor kinderen met een beperking  bespreekbaar maken, helpen kinderen weerbaarder te maken en zo samen zorgen voor een veilige omgeving. Een veilig huis in de breedste zin van het woord. Want kinderen met een verstandelijke beperking zijn vaak op verschillende plaatsen ‘thuis’. Op school, de weekend- en naschoolse opvang, vereniging of woonvoorziening.

Een mooi voorbeeld van een kleinschalig ouderinitiatief dat is uitgegroeid tot een breedgedragen stichting met een groot netwerk van meewerkende organisaties en vrijwilligers. Fijn om hierbij betrokken te mogen zijn, mee te denken en bij te dragen aan het waardevolle doel.