Social media strategie

Advies bij ontwikkelen en uitvoeren van een social media strategie

Ondanks het feit dat sociale media geen nieuw fenomeen meer zijn, worstelen nog veel organisaties met of en hoe zij sociale media kunnen inzetten ter versterking van hun positionering en verbondenheid met hun klanten. Zeker organisaties waar sociale media naast een kans ook een risico vormen, zoals scholen en zorginstellingen, moeten zorgvuldig omgaan met de inzet ervan. Al jaren helpen we organisaties bij het bepalen van de social media strategie en adviseren we over de organisatie van de uitvoering binnen de eigen organisatie en de vertaling van de strategie naar relevante content.